Bugun...Filite Quto Hikayesi

Klamların anlattığı Filîté Quto Hikayesi, Bitlis civarında etkin olan aşiretlerden biri olan Etmanek aşiretinden Mamê Emê ile Filîté Quto arasında geçen "Şerê Kîrê" olarak bilinen çatışmadır.

facebook-paylas
Güncelleme: 11-01-2020 14:38:30 Tarih: 11-01-2020 14:09


Filité QutoGarzan Bölgesi’nin Gubîn yani bugünkü adıyla Batman Beşiri ilçesinde yaşayan Reşkotan Aşireti’nin önde gelenlerindendir.

 

Klamların anlattığı  Filîté Quto Hikayesi, Bitlis civarında etkin olan aşiretlerden biri olan Etmanek aşiretinden Mamê Emê ile Filîté Quto arasında geçen "Şerê Kîrê" olarak bilinen çatışmadır.

 

Mamê Emê, kervan ticareti ile uğraşan biridir. Diyarbakır’dan mal alıp Musul’a, Kerkük’e ve Bağdat’a götürür oradan da alarak Diyarbakır, Silvan, Batman’a getirip satarlardı. Yağışın az olduğu bir sene Etmanek aşiretinin liderlerinden Mamê Emê Etmaneki, yeğeni Eli’yi yanına çağırarak der ki; “ Oğlum bu yıl kıtlık yılıdır. Çabuk hazırlanıp kervan kaldırmamız gerekir. Yoksa çoluk çocuk bütün aşiret kıtlıktan kırılır. Çabuk kervanı hazırlayın yola çıkalım. Belki Musul’dan getireceğimiz mallarla bu seneki kıtlığı atlatırız.” Bunun üzerine yaklaşık 2000 yük hayvanından oluşan kervan hazırlanır ve yola çıkarlar. Güzergahları gereği garzan bölgesinden geçeceklerdir.  Reşkotan mıntıkasında ki Kaniya Badareş'te (Batman ile Beşiri arasındadır) kervan mola verir. O mıntıkada Reşkotan Aşiret Lideri Filité Quto'nun sözü geçerlidir.

 

Bu arada  Filité Quto çok güzel olan bir Ermeni Gasparyan’nın kızı olan Şirin'e aşıktır. Ama Şirin Filité Quto'yu sevmemektedir. Bu nedenle yedi senedir nişanlısı olmasına rağmen düğünü olmamıştır.

 

Kervan ; su almak için Filité Quto’nun köyüne gider.Yeğni Eli ; koyun sağmaya gelen Şirin'den su ister. Şirin'de Eli’ye su verir. Bunu duyan Filité Quto çok sinirlenir. Aralarında küçük bir tartışma çıkar ancak olay çok büyümez. 

 

Kervan Musul'a (veya Diyarbakır) varır. Yükünü satar . Alacaklarının tedarikini yaparken Mamé Emé bir Ermeni dükkanında çok güzel bir silah görür ( Dillere destan Tarihe geçen Tıvınga Bazın Belek) ve onu almak ister. Silah olağanüstü kalitelidir. Ama Ermeni lider ''O silah satılık değil, onu ancak Mamé Emé Etmaneki satın alabilir ve kullanabilir der. Ve sonuçta onu tanıdıktan sonra silahı ona satar. Adına da ''Bazınbelek'' denir.

 

Dönüş yolları olan Kaniya Badareş'te tekrar mola verilir. Filît kervan giderken yaşadıkları tartışmayı unutmamış ve dönerken intikam için kervanın önünün kesmeye gider. Şemê (Filîtê Quto’nun annesi), oğlunu kervanın önüne gitmemesi konusunda ikna etmeye çalışsa da bun başaramaz. Filîtê Quto kervanın önünü keser ve haraç ister.

Mamé Emé Etmaneki çatışma çıkmasın diye iki deveyi yükleriyle birlikte haraç olarak vermeyi teklif eder. Ama Filité Quto haraç olarak Bazın Belek’i ister. Tabi silahı haraç olarak vermek pek uygun olmayan bir davranış olduğu için Mamé Emé Etmaneki bunu reddederler. hatta hakaret içeren bir şekilde "bu tüfek ancak annenin başlık parası olabilir" der.

Filîtê Quto onu düelloya çağırır. Emê Etmanki Çaresizce düelloyu kabul eder. Mesafe tanzimi yapılır. Çatışma aracı tüfektir. Ve sonunda Mamé Emé Etmaneki Filité Quto'yu tek mermi ile öldürür.

 

Ve büyük çatışma başlar. Birkaç gün sürer. Etmanki aşireti Emê Etmaneki dahil 52 adamını bu çatışmada kaybeder. 55 kişilik kervandan sadece 3 kişi kurtulur.

İki aşiret arasında düşmanlık başlar. Aşiret reislerinin araya girmesi ile bitirilir.

 

Olayın gerçek tarihi bilinmemekle beraber yaklaşık 1900 – 1920 tarihleri arasında yaşandığı düşünülür.

 

Filîtê Quto Klamının Sözleri

 

Filîto lawo karwanî berxê min karwanîîî,
Karwan êvarê barkir çûn bi royêra qe da nanî li kevanê kêrê li kanîya qîre li pira Batman ê li delavê paşo pêşî vegerîya li ser paşîyê danîîî,
Lawo tu çiqa xortek nezanî bi çi aqilî swarbûyî hatî pêşîya vî karwanîîî,
Te serê paçê çindare berda ser erwanî law te nego serkarwanê Elîyê Edmanekê Emê Mamê Gindê ye gava tu cara ji vî cari ji destê wan Egît û xweşmêran xilasbibî lawo…

Lolo Flît lawo bira Şema dayîka te bê teze min çokê xwe da erdê ji xwera lawek anî lawooo…
Bê heylor heylor, heylor heylor, heylor heylor, heylor heylor…..;
Lo heylolooo, wax heylolooo Şemê bi rebenbe lawooowaêêê…

Heylooor, Filîto lawo karwane berxê min karwaneee,
Min dî Emê bankir go Elî lawo ji baharda baran li welatê me nebarîye em pêva mane rabe tevdîra karwan bibînin emê berê xwe bidin Mûsilê belkî li pêşîya Welatê me nebe xelaya naneee,
Pêşîya karwan Deveye lawo tê ortê Hêstirin li paşîyê Ga neee,
Flîto lawo tub çi aqilî hatî pêşîya vî karwanî çavê kozî û kulfetê karwanan herkes li serê rêyaneee,
Serkarwanê Elîyê Edmanekê Emê Mamê Gindê yeee berxêêêwaaaêêê,

Lolo Filît lawo Xwedê zane Emê Mamê reş bi tewrê dewra berê ji şîşxana milê xwe bi gumane berxêêê…
Bê heylor heylor, heylor heylor, heylor heylor, heylor heylor…;
Ê heylolo heylolo, heylolo dê bi rebenbe lawooowaêêwaaaêêê

Heylooor, subeye mindî Filît ban dikir digo Elî lawo ez nizanim karwanê we hemû çi û çiyeee,
Eli bankir go Filîto lawo karwanê me hemû sê qisme qismek Ga yek qantire lawo yek Deve yeee,
Li pêşîyê barê Devan xurmeye di ortêda bare Hêstira barût û gulleye…,
Serpaşîyê barê Ga ji Welatê jêr têm temam genimê spîyeee, ez yeqîn dikim tu ji me dxwazî paç û xerac a serê rêyeee,
Ezê li pêşîyê pêşkêşî te bikim meya Xeco Hêstir a navê wê Hedo yeee, lawo eger tu xortekî heyfî ji malê dunê tenikî bira bi eşq û riza me ji tera helalbe paç û xerac a serê rêyeee;
Îrooo Filît ban dikir digo Elî lawo derdê min ne Meya Xeco Hêstira navê wê Hedoye ew herdu dêr û demez malê mineee,
Min sondek xwarîye li ber destê şirîna filleye yan îro wê cinyazê min ra dikin ji orta meydanê lawoooowaaaêêêê;

Yanjî lawo gerez bi destê xwe li ber çoka şirîna Fille daynim bazinbeleka milê apê tey Mamêye berxêêê…
Bê heylor heylor, heylor heylor, heylor heylor, heylor heylor…;
Wax heylolo wax heylolo dê bi rebenbe lawooowaêêwaaaêêê

Filîtoo..lawo mindî Elî bankir Emê mamê go apo tu çi dibê jî bona vê yekêye,
Pîncê Şemê ji midxwazê pac û xeraca serê rêye min ji pêşîyê pêşkêş kir meya Xeco Hêstir a navê wê Hedoyeee,
Îro pê qayîl nabe dibê dêr û demez ew hertim malê mine derdê min ez hatime bazinbeleka milê apê teyê mamê navê wî Bûkêyeee,
Heya naha serkarwanî di destê tedabû apo kes tu salix neda te dida xelkê pac û xeraca serê rêyeee,
Serkarwan îro ketîye destê min ezê sibê dakevim êla reşkotana Edmaneka xelkê ji minra nebê kanê bazinbeleka milê apê teyê Mamêyeeewaaaêêê,

Min dî Emê digo delolooo delolo liloloooo……heylolo …..lilolo….
Elî lawo belkî apo xêrê ji te nebîne ji xwera baqilbe ava ne çêkirin û şekirina tuncik û temelîyê ber çavê qîz û bûkêne te qe nebihîstîye nav û dengê pîncê Şemê law va şerê bokeberananeûûîîyîîwîîî;
Sêsidûşêstûşeş tamarê mêra ji pişta min rabûne berxê pirça serê min bû şijûne tu banzde bazinbelekê tevî gullebarûtê bazinbelekê ji apê xwera bîneee,
Ez ji vê sibêda guhê xwe li pîncê Şemê dadigirim pîncê Şemê dilheye bi pal û derewan pacê ji me bistîne ji pîncê Şemêra bibê apê min gotîye cîyê pakî heye xerabî tiştek nîne lawooo,
Bira ji boy soza te herdu meya hilde gava ku hilnade tu ji pîncê Şemêra bê apê min gotîye bira siktirbe ji pêşîya karwanê min hilîne berxêêêêêhiêhiê….hiêhiê…lo dê bi rebene lawoooowaaêêê…..
Bê heylor heylor, heylor heylor, heylor heylor, heylor…;
Bê heylolo wax heylolo bê Şemê bi rebene lawooowaêêwaaaêêê

Îrooo Emê bankir go Elî lawo Kevanê kêrê kanîya qîrê pira Batmanê delavê Paşo bi ceyeee;
Mîrata bazinbelekê di destê minda sivik bûyê îro dîsa li meydanê tê diçê minan per û baskê teyrê atmeceyeee;
Mingo em gunene çavê kozî û kulfetê me meheke bira nemîne li rê û dirbêyeee,
Ez yeqîn dikim di axirîya emrê xweda ezê ji heftê heyştê salî şûnda pala bidimê di Kevanî kêrêda îro dîsa bikim oxilmeyeee,
Lawo ji Filîtê Qutora bibê cîyê pakî heye xerabî tiştek nîne bira ji xwera bihere meya Xeco Hêstira navê wê Hedoyeewaê;

Gava ku hilneda apê te wê derbekî li pîncê Şemê bixîne bira heya dunya xweş û avabeyî;
Bira mezinê wî ji piçûkê wîra biben meseleye berxê..waê..dê bi rebene lao.. Bê heylor heylor, heylor heylor, heylor heylor, heylor heylor…;
Lo heylolo bê heylolo bira dê bi rebenbe lawooowaêêwaaaêêê.

Elîyêêê Edmanekî vegerîya ser Filîtê Quto go Filîto lawooo,
Lawo dilê min dibêye karwan tê ji kevirê badê bajar bi bajar rê bi rêye..
Cîyê me pakîyê xerabî tiştek nîne lawo mekke mala xwedêye neke vê yekêye..
ji xwera hilde meya Xeco Hêstira navê wî Hedoye tu pê qayîl nabî tud bê dêr û demez herdu malê mine derdê min bazinbeleka milê apê teê Mamê navê wê bûkêyeee,
Filîto lawo heya naha serkarwanî di destê apê mindabû qe kes salixa nade apê min daye xelkê pacû xeraca serê rêyeee,
Îro serkarwanî ketîyê destê min ezê sibê dakevim nava êla reşkotana Edmanekê xelkê ji mira nebêje kanê bazinbeleka apê teyê Mamêyeee…,
Gotina di destê mida ma ezê hînga ji xelkêra bibêjiim, ezê bêjim min Mamê apê xwe bir Serhedê zewicaaand lawooowaaaêêê;

Şema dîya Filît jêra xwestîye lawo min bazinbelek da ser qelenê Şemêye berxêêêhiêhiêhiêêê…
Bê heylor heylor, heylor heylor, heylor heylor, heylor heylor, heylolo heylor; Ê heylolo heylolo, heylolo dê bi rebenbe lawooowaêêwaaaêêê

Filîtêêê Quto ban dikir digo Elî lawo dilê min dibêyeee,
Karwan têj kevrê badê bajar bi bajar rê bi rêyeee,
Lawo derdê min ne meya Xeco Hêstira navê wî Hedoyeee,
Siwal bikin navû dengê Filîtê Quto min ji gelek karwana girtîye pacû xeraca serê rêyeee,
Tu û Mamê apê xwe lafa nedin xwe li orta meydanê lawo yeqîn bizanibin hun ji minra îro yên dawîyêne berxêêêwaaaêêê;

Min dî Emê digo lolo wîîûûû lolo lilolo…wîûwîû…..;
Filîto lawo Kevanê kêrê kanîya qîrê pira Batmanê delavê Paşo bişewite îro bi simaqewîîî;
Ez ewqas li dunyaê gerîyam min kes nedî bi qasî te nezan û pirî ehmeqe tub çi aqilî hatî pêşîya vî karwanî heyfa te bi van Egît û xweşmêran naê lawo..,
Îro sê dan û sê şeve temamê teyrûka danîne ser cinyazê van Egîta xwîna wan ji xwera dixwin waqe waqe…,
Eger tu xortekî bi dilû canû bi cîgerê xwe welecî were ez û tuva bi desthevda sond bixwin lawo xelk guneye cerba xwe li kozî û kulfetê kesî naxin,
Bira çavê kozî û kulfetê kesî li rêya nemîne lawo ji min û te îro li meydanê,
Kî bireve ji wan berdayîye sê telaqe berxê…ê hêêê dê bi rebene lawooo…;

Îrooo… Emê bankir go Elî lawo Kevanê kêrê kanîya qîrê pira Batmanê livî thetîîî,
Gulle û barûdê bazinbeleka destê apê te xelasbû lawo bazinbelek di destê apê teda bû qatîîî,
xwe bi ser bare Hedora bigîne gulle û barûtê bazinbelekê ji ser barê hedo ji apê xwera bîne ezê îro gulle barûda têj bikim pîncê Şemê bû îsal çend û çend saleeee;

Lolo Elî lawo pîncê Şemê bûye Êrmelikê vî welatî berxêêêê….êhêhêêê… dê bi rebene lawoooo

Flîtooo… lawo karwanî berxê min karwanîîî,
Karwan êvarê barkir çûn bi roêra qe da nanî li kevanê kêrê li kanîya qîre li ser pira Batman ê li delavê paşo pêşî vegerîya li ser paşîyê danîîî,
Tu bi çi aqilî hatî pêşîya vî karwanî te serê paçê çindare berda ser erwanî te nego berxê meheke çavê kozî û kulfet ê van karwana li rêne bira li rê nemîne,
Sed yazixa Filîtê Quto xortekî heyfe nazikî nazenîne ev canê Filîtê delalî li meydana Emê Mamê Gindê îro bi sê gullê bazinbelekê bû birîne berxê;

Midî Şema dîya Filît derkete banê qesrê ban dikir digo de lolo, de lolooo, wey lolo, Filîto lawooway…
Lo lawo Filîto lawo xwedê xirabke kevanê kêrê kanîya qîrê pira Batmanê delavê Paşo bişewite bi kizine lawo;
Qe nehate bîra mine dayîka te ji tera bibê neçe pêşîya wî karwanî lawo xwedê dizane serkarwanê Emlîyê Edmanekê Emê Mame Gindêye;
Tivinga di destê Mamê Gindêda malê Romê berê sê bazine berxê canê Filîtê minê delalî li meyada vî xweşmêrî bi sê gullê bazinbelekê bûye birîn;
Filît lawo eger tul meydana vî xweşmêrîbi hersê gullê bazinbelekê tu ax bibêjî;
Gelî cimeta hînga hun bizanibin Filît pînce ne ji mine berxê hiê…hiê… lo dê bi rebene lawooo…
Bê heylor heylor, heylor heylor, heylor heylor, heylor heylor, heylolo heylor; Lolo Filîto bêşîro lo lawo te nego karwan nîne lo kesîreye…..

 

Gotin û Mûzîk: Gelêrî
Çavkanî : Dengbêj RESO

 
Bu haber 77 defa okunmuştur.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HİKAYELER Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Sivasspor 15 10 2 3 32 14 33 +18
2 İstanbul Başakşehir 15 7 2 6 23 15 27 +8
3 Beşiktaş 15 8 4 3 22 18 27 +4
4 Trabzonspor 15 7 3 5 28 17 26 +11
5 Fenerbahçe 15 7 4 4 29 19 25 +10
6 Galatasaray 15 6 3 6 17 13 24 +4
7 Yeni Malatyaspor 15 6 4 5 31 19 23 +12
8 Alanyaspor 15 6 4 5 24 14 23 +10
9 Denizlispor 15 6 6 3 16 16 21 0
10 Göztepe 15 5 5 5 17 18 20 -1
11 Gaziantep FK 15 5 5 5 21 24 20 -3
12 Gençlerbirliği 15 4 6 5 25 26 17 -1
13 Çaykur Rizespor 15 5 8 2 14 25 17 -11
14 Kasımpaşa 15 4 8 3 22 25 15 -3
15 Konyaspor 15 3 6 6 14 21 15 -7
16 Antalyaspor 15 3 8 4 13 26 13 -13
17 Kayserispor 15 2 9 4 13 32 10 -19
18 MKE Ankaragücü 15 2 9 4 11 30 10 -19
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 15 10 2 3 22 11 33 +11
2 BB Erzurumspor 15 8 4 3 17 10 27 +7
3 Akhisarspor 15 7 3 5 21 16 26 +5
4 Menemenspor 15 7 4 4 19 16 25 +3
5 Ümraniyespor 15 7 4 4 25 20 25 +5
6 Bursaspor 15 8 4 3 22 19 24 +3
7 Fatih Karagümrük 15 6 4 5 20 17 23 +3
8 Keçiörengücü 15 5 3 7 12 10 22 +2
9 Balıkesirspor 15 5 5 5 14 11 20 +3
10 Altay 15 5 5 5 19 18 20 +1
11 Giresunspor 15 5 6 4 16 22 19 -6
12 İstanbulspor 15 4 5 6 25 23 18 +2
13 Adana Demirspor 15 4 5 6 17 15 18 +2
14 Altınordu 15 3 7 5 13 19 14 -6
15 Osmanlıspor FK 15 4 9 2 16 24 11 -8
16 Boluspor 15 2 8 5 13 22 11 -9
17 Adanaspor 15 1 8 6 16 27 9 -11
18 Eskişehirspor 15 4 9 2 21 28 5 -7
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa FK 17 13 1 3 47 16 42 +31
2 Samsunspor 17 12 1 4 39 7 40 +32
3 Hekimoğlu Trabzon 17 10 5 2 31 27 32 +4
4 Yeni Çorumspor 17 10 6 1 25 20 31 +5
5 Sancaktepe Bld 17 9 5 3 29 15 30 +14
6 İnegölspor 17 8 6 3 26 16 27 +10
7 Pendikspor 17 7 6 4 23 20 25 +3
8 Tarsus İdman Yurdu 17 8 8 1 23 24 25 -1
9 Zonguldak Kömürspor 17 6 6 5 22 22 23 0
10 Hacettepe Spor 17 7 8 2 22 29 23 -7
11 Afjet Afyonspor 17 6 7 4 25 22 22 +3
12 Sarıyer 17 5 6 6 18 19 21 -1
13 Kırklarelispor 17 5 6 6 13 21 21 -8
14 Amed Sportif 17 5 7 5 13 26 20 -13
15 Gümüşhanespor 17 5 9 3 20 24 18 -4
16 Başkent Akademi FK 17 4 10 3 18 24 15 -6
17 1922 Konyaspor 17 4 11 2 19 30 14 -11
18 Şanlıurfaspor 17 0 16 1 4 55 14 -51
Takım O G M B A Y P AV
1 24Erzincanspor 17 10 1 6 25 10 36 +15
2 Serik Belediyespor 17 10 2 5 32 18 35 +14
3 68 Aksaray Belediyespor 17 9 3 5 28 13 32 +15
4 Artvin Hopaspor 17 8 2 7 27 12 31 +15
5 Çatalcaspor 17 6 2 9 26 16 27 +10
6 Karaköprü Belediyespor 17 6 3 8 15 11 26 +4
7 Silivrispor 17 6 5 6 23 19 24 +4
8 Çankaya FK 17 6 6 5 19 20 23 -1
9 Düzcespor 17 6 6 5 11 13 23 -2
10 Buca FK 17 6 6 5 20 24 23 -4
11 Sultanbeyli Bld. 17 5 6 6 17 17 21 0
12 Erzin Spor Kulübü 17 4 5 8 17 16 20 +1
13 Kızılcabölükspor 17 4 6 7 23 24 19 -1
14 Şile Yıldızspor 17 4 7 6 12 14 18 -2
15 Yeni Orduspor 17 2 3 12 6 9 18 -3
16 Yomraspor 17 3 6 8 17 20 17 -3
17 Tokatspor 17 1 13 3 11 34 6 -23
18 Manisaspor 17 0 14 3 11 50 3 -39
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/12/2019 Antalyaspor vs MKE Ankaragücü
 21/12/2019 Yeni Malatyaspor vs Çaykur Rizespor
 21/12/2019 Kasımpaşa vs Gaziantep FK
 21/12/2019 Göztepe vs Galatasaray
 22/12/2019 Gençlerbirliği vs Sivasspor
 22/12/2019 Kayserispor vs İstanbul Başakşehir
 22/12/2019 Fenerbahçe vs Beşiktaş
 23/12/2019 Denizlispor vs Alanyaspor
 23/12/2019 Konyaspor vs Trabzonspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/12/2019 Adana Demirspor vs Ümraniyespor
 21/12/2019 Hatayspor vs Adanaspor
 21/12/2019 Eskişehirspor vs Balıkesirspor
 21/12/2019 Akhisarspor vs Boluspor
 22/12/2019 BB Erzurumspor vs Altay
 22/12/2019 Osmanlıspor FK vs İstanbulspor
 22/12/2019 Fatih Karagümrük vs Keçiörengücü
 22/12/2019 Menemenspor vs Bursaspor
 23/12/2019 Giresunspor vs Altınordu
 23/12/2019 Giresunspor - Altınordu Giresunspor ligde evindeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Giresunspor yenilmez
 23/12/2019 Giresunspor - Altınordu Altınordu ligde deplasmandaki son 7 maçında hiç kazanamadı  Giresunspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/01/2020 Bandırmaspor vs Van Spor
 11/01/2020 Kırşehir Belediyespor vs Eyüpspor
 11/01/2020 Tuzlaspor vs Kastamonuspor
 12/01/2020 Elazığspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 12/01/2020 Kahramanmaraşspor vs Uşak Spor
 12/01/2020 Bodrumspor vs Ankara Demirspor
 12/01/2020 Ergene Velimeşe vs Sakaryaspor
 12/01/2020 Kardemir Karabükspor vs Sivas Belediyespor
 12/01/2020 Niğde Anadolu FK vs Etimesgut Belediyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/01/2020 24Erzincanspor vs Serik Belediyespor
 11/01/2020 Çankaya FK vs Buca FK
 11/01/2020 Çatalcaspor vs Tokatspor
 11/01/2020 Şile Yıldızspor vs Karaköprü Belediyespor
 12/01/2020 Yomraspor vs Artvin Hopaspor
 12/01/2020 Erzin Spor vs Silivrispor
 12/01/2020 Kızılcabölükspor vs Düzcespor
 12/01/2020 Manisaspor vs Sultanbeyli Bld.
 12/01/2020 68 Aksaray Belediyespor vs Yeni Orduspor
resmi ilanlar

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI